جزئیات ملک

 • 100 میلیون رهن، 10 میلیون اجاره

100 میلیون رهن، 10 میلیون اجاره

.

فروش :
فروش
0 میلیون تومان

توضیحات

مغازه 30متر دوتا سالن طبقه پایین بسیار مناسب برای رستوران و فست فود

مشخصات اصلی

 • مساحت کف : 180 متر مربع
 • مساحت بالکن : 0 متر مربع
 • عرض دهنه : 2 متر
 • نوع مالکیت : -

موقعیت مکانی

 • تعداد دهنه : 1
 • تعداد نبش : 0
 • مغازه واقع در طبقه : 1
 • تعداد طبقات ساختمان : 2
 • تعداد واحد در هر طبقه : 1
 • تعداد کل واحد ها در ساختمان : 1

امکانات

 • نما : -
 • تجهیزات رفاهی : -
 • تجهیزات سرمایشی / گرمایشی : []
 • تاسیسات : -

مشخصات اصلی

 • تعداد پارکینگ : 0
 • مساحت کف : 180 متر مربع
 • مساحت بالکن : 0 متر مربع
 • عرض دهنه : 2 متر
 • نوع مالکیت : -

موقعیت مکانی

 • تعداد دهنه : 1
 • تعداد نبش : 0
 • مغازه واقع در طبقه : 1
 • تعداد طبقات ساختمان : 2
 • تعداد واحد در هر طبقه : 1
 • تعداد کل واحد ها در ساختمان : 1

امکانات

 • نما : -
 • تجهیزات رفاهی : -
 • تجهیزات سرمایشی / گرمایشی : []
 • تاسیسات : -

مشخصات اصلی

 • تعداد پارکینگ : 0
 • مساحت کف : 180 متر مربع
 • مساحت بالکن : 0 متر مربع
 • عرض دهنه : 2 متر
 • نوع مالکیت : -

موقعیت مکانی

 • تعداد دهنه : 1
 • تعداد نبش : 0
 • مغازه واقع در طبقه : 1
 • تعداد طبقات ساختمان : 2
 • تعداد واحد در هر طبقه : 1
 • تعداد کل واحد ها در ساختمان : 1

امکانات

 • نما : -
 • تجهیزات رفاهی : -
 • تجهیزات سرمایشی / گرمایشی : []
 • تاسیسات : -

مشخصات اصلی

 • تعداد پارکینگ : 0
 • مساحت کف : 180 متر مربع
 • مساحت بالکن : 0 متر مربع
 • عرض دهنه : 2 متر
 • نوع مالکیت : -

موقعیت مکانی

 • تعداد دهنه : 1
 • تعداد نبش : 0
 • مغازه واقع در طبقه : 1
 • تعداد طبقات ساختمان : 2
 • تعداد واحد در هر طبقه : 1
 • تعداد کل واحد ها در ساختمان : 1

امکانات

 • نما : -
 • تجهیزات رفاهی : -
 • تجهیزات سرمایشی / گرمایشی : []
 • تاسیسات : -

مشخصات اصلی

 • تعداد پارکینگ : 0

موقعیت مکانی

 • موقعیت مغازه : -
 • موقعیت مغازه : -
 • موقعیت مغازه : -
 • موقعیت مغازه : -