جزئیات املاک

 • ۷۷ متر ۱ خوابه

  /تهران/یوسف آباد / یوسف آباد،جهان آرا
  • اتاق 1
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 77

  قیمت فروش
  7٬084٬000٬000 تومان
 • ۱۵۱ متر ۲ خوابه

  /تهران/یوسف آباد / یوسف آباد
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 151

  قیمت فروش
  15٬500٬000٬000 تومان
 • ۷۸ متر ۲ خوابه یوسف آباد

  /تهران/یوسف آباد / یوسف آباد،خیابان ۶۶
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 78

  قیمت فروش
  9٬000٬000٬000 تومان
 • ۹۵ متر ۲ خوابه

  /تهران/جمال زاده / جمالزاده شمالی،خیابان یوسف
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 95

  قیمت فروش
  9٬120٬000٬000 تومان
 • ۷۶ متد ۲ خوابه بلوار کشاورز

  /تهران/بلوار کشاورز / خیابان حجاب
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 76

  قیمت فروش
  6٬400٬000٬000 تومان
 • ۱۰۸ متر ۲ خوابه امیرآباد

  /تهران/امیرآباد / خیابان آزادگان
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 108

  قیمت فروش
  15٬600٬000٬000 تومان
 • ۸۵ متر ۲ خوابه

  /تهران/فاطمی / فاطمی،باباطاهر
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 85

  قیمت فروش
  11٬600٬000٬000 تومان
 • ۱۱۳ متر ۲ خوابه

  /تهران/یوسف آباد / جهان آرا،اشک شهر
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 113

  قیمت فروش
  14٬500٬000٬000 تومان
 • ۷۱ متر ۲ خوابه

  /تهران/اسکندریه / اسکندری شمالی،کوچه حمید
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 71

  قیمت فروش
  6٬350٬000٬000 تومان
 • 77 متر ۱ خوابه

  /تهران/یوسف آباد / جهان آرا
  • اتاق 1
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 77

  قیمت فروش
  6٬700٬000٬000 تومان
 • ۷۰ متر ۲ خوابه

  /تهران/کارگر شمال / کوچه دیدگاه
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 70

  قیمت فروش
  7٬600٬000٬000 تومان
 • ۷۲ متر ۲ خوابه

  /تهران/امیرآباد / امیر آباد،خیابان پنجم
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 72

  قیمت فروش
  7٬200٬000٬000 تومان
 • ۶۰ متر ۲ خوابه

  /تهران/حشمت الدوله – جمالزاده / جمالزاده،پایین بلوار
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 60

  قیمت فروش
  7٬800٬000٬000 تومان
 • ۷۳ متر ۲ خوابه

  /تهران/فاطمی / فاطمی،رهی معیری
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 73

  قیمت فروش
  7٬500٬000٬000 تومان
 • ۸۰ متر فول امکانات

  /تهران/فاطمی / فاطمی کاج
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۹/۷
  • مساحت: 85

  قیمت فروش
  11٬700٬000٬000 تومان
<< 1 2 >>