جزئیات ملک

فروش قطعه زمین( تعاونی مسکن دادگستری

سه راه سیمین، شهرک ولیعصر، خیابان جانبازان، خیابان استاد شهریار، دفتر املاک آداک

فروش :
فروش
0 میلیون تومان

توضیحات

✅ فاز یک جهاد آباد( آرمانشهر ) ✅با کاربری خانه باغ ✅هزینه ی آب تسویه و پرداخت شده ✅انتقال نیم ساعته در تعاونی مسکن دادگستری

مشخصات اصلی زمین

 • قابل تفکیک :
 • نوع مالکیت : سند تک برگی
 • مساحت زمین (پس از اصلاحی) : 800 متر مربع
 • نوع مالکیت : true

موقعیت زمین

 • عرض گذر اصلی : متر
 • دسترسی : -
 • امکانات منطقه : -

مشخصات اصلی زمین

 • قابل تفکیک :
 • نوع مالکیت : سند تک برگی
 • مساحت زمین (پس از اصلاحی) : 800 متر مربع
 • نوع مالکیت : true

موقعیت زمین

 • عرض گذر اصلی : متر
 • دسترسی : -
 • امکانات منطقه : -

مشخصات اصلی زمین

 • کاربری کنونی : -
 • کاربری کنونی : -
 • 207 متر با تمامی امکانات در بلوار فردوس شرقی

  / st Ostadan-Khaneh Esfahan
  آپارتمان مسکونی
  • شناسه: 226321
  • ثبت: ۱۳۹۹/۶/۲۷
  • مشاهده: 306
  فروش :
  فروش
  2000 میلیون تومان
 • 45 میلیون رهن، 1 میلیون اجاره

  /
  آپارتمان مسکونی
  • شناسه: 11025517
  • ثبت: ۱۳۹۹/۶/۲۸
  • مشاهده: 366
  فروش :
  فروش
  100 میلیون تومان
 • 100 میلیون رهن، 10 میلیون اجاره

  / .
  مغازه تجاری
  • شناسه: 5011814
  • ثبت: ۱۳۹۹/۶/۲۸
  • مشاهده: 332
  فروش :
  فروش
  0 میلیون تومان
 • فروش قطعه زمین( تعاونی مسکن دادگستری

  / سه راه سیمین، شهرک ولیعصر، خیابان جانبازان، خیابان استاد شهریار، دفتر املاک آداک
  زمین / کلنگی
  • شناسه: 6824079
  • ثبت: ۱۳۹۹/۹/۱۸
  • مشاهده: 408
  فروش :
  فروش
  0 میلیون تومان
 • فروش آپارتمان مسکونی

  / سه راه سیمین، شهرک ولیعصر، خیابان جانبازان، خیابان استاد شهریار، دفتر املاک آداک
  آپارتمان مسکونی
  • شناسه: 6824079
  • ثبت: ۱۳۹۹/۹/۱۸
  • مشاهده: 387
  فروش :
  فروش
  1900 میلیون تومان
 • فروش آپارتمان مسکونی

  / سه راه سیمین، شهرک ولیعصر، خیابان جانبازان، خیابان استاد شهریار، دفتر املاک آداک
  آپارتمان مسکونی
  • شناسه: 6824079
  • ثبت: ۱۳۹۹/۹/۱۸
  • مشاهده: 386
  فروش :
  فروش
  2650 میلیون تومان
 • فروش آپارتمان مسکونی

  / سه راه سیمین، شهرک ولیعصر، خیابان جانبازان، خیابان استاد شهریار، دفتر املاک آداک
  آپارتمان مسکونی
  • شناسه: 6824079
  • ثبت: ۱۳۹۹/۹/۱۸
  • مشاهده: 427
  فروش :
  فروش
  1240 میلیون تومان