جزئیات املاک

1
برج لف کوشا
برج لف کوشا
2
برج لف کوشا
برج لف کوشا
3
برج لف کوشا
برج لف کوشا
4
برج لف کوشا
برج لف کوشا
5
برج لف کوشا
برج لف کوشا
6
برج لف کوشا
برج لف کوشا
7
برج لف کوشا
برج لف کوشا
8
برج لف کوشا
برج لف کوشا
9
برج لف کوشا
برج لف کوشا

برج لف کوشا

قبرس شمالی - فاماگوستا
شناسه: 436313
برج لف کوشا

فروش :
قیمت فروش
توافقی

توضیحات

ـ (متر مربع)ALADAĞ TOWER----2+1_______________85 m2 ـ (متر مربع)ALADAĞ TOWER----2+1_______________85 m2 ـ (متر مربع)ALADAĞ TOWER----2+1_______________85 m2 ـ (متر مربع)ALADAĞ TOWER----2+1_______________85 m2 ـ (متر مربع)ALADAĞ TOWER----2+1_______________85 m2 ـ (متر مربع)ALADAĞ TOWER----2+1_______________85 m2 ـ‌ (متر مربع)ALADAĞ TOWER----2+1_______________85 m2 ـ (متر مربع)ALADAĞ TOWER----PENTHOUSE_______170 m2 ـ (متر مربع)ALADAĞ TOWER----PENTHOUSE_______170 m2