جزئیات املاک

1
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
2
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
3
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
4
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
5
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
6
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
7
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
8
ستاره سبز آلسانجاک قبرس
ستاره سبز آلسانجاک قبرس

ستاره سبز آلسانجاک قبرس

قبرس - قبرس شمالی
شناسه: 294794
ستاره سبز آلسانجاک قبرس

فروش :
قیمت فروش
توافقی

توضیحات

- 11 واحد آپارتمان 1+1 65 متر مربع - 37 واحد آپارتمان 2+1 80 متری - 11 واحد آپارتمان 3+1 160 متر مربع - 15 مغازه پلکانی 75 متر مربع

شماره تماس

+989135577900